Az 5. kerület ügyeiről átláthatóan, informatívan

doktor ötker

A márciusi testületi ülés krónikája

2016. március 20. - cs.k.

 

Az ülés több dolog miatt is izgalmas volt.

Első, nyílt napirendi pontként volt felvéve a kerületi lakbérrendelet módosítása, amely egy igen nagy horderejű kérdés. Korábbi testületi ülésen ígéretet kaptunk a polgármestertől, hogy a koncepcionálisan új alapokon nyugvó rendelet kidolgozásába bevonja az ellenzéki képviselőket is. Lesznek konzultációk, hiszen teljesen új alapokra akarjuk helyezni a lakbérszedést, ami akár jó is lehet és miért ne szólhatnánk hozzá a dologhoz. Na ebből az lett, hogy semmilyen konzultáció nem volt, kész rendelet tervezetet kaptunk meg és a testületi ülés előtti bizottsági üléseken, ahol lehetőség nem volt arra, hogy a javaslatainkat érdemben felvessük, arra érdemi választ kapjunk.

A korábbi lakbér rendelet úgy szabályozott, hogy az ingatlan forgalmi értékét felbecsülték, először évente, majd csak három évente és ennek alapján fizettek a bérlők bérleti díjat. A lakók jövedelmi helyzetétől függően 0,1 ; 0,2¸0,3%-át a forgalmi értéknek. Ez a rendszer az értékbecslések miatt kicsit bonyolult, de igazságos rendszer volt, hiszen figyelembe vette azt, hogy azonos jövedelmi szint mellett, ha valaki jobb színvonalú, drágább lakásban lakik, akkor magasabb bérleti díjat fizet, mint aki rosszabb minőségű, (sötét, vizes, földszinti) lakásban.

Az új rendelet tervezete ezzel a hagyománnyal szakított és áttért a fix négyzetméterenkénti bérleti díjakra és a korábbi rendelet három jövedelmi kategóriáit figyelembe véve, valamint azt, hogy a lakás komfortos vagy összkomfortos hat lakbér kategóriát állapított meg, melyek 330- tól 800 fortint /nm terjednek.

És pont itt a probléma. Az új bérleti díjak ugyanis a korábban magasabb lakbért fizetőknek kedveznek, és a korábban alacsonyabb bérleti díjakat fizetőknek hátrányosak. És mivel a korábbi lakbérrendelet részben jövedelmi szint, részben a lakás színvonala alapján határozta meg a bérleti díjakat, kimondhatjuk, hogy a rosszabb jövedelmi helyzetben lévő és rosszabb minőségű lakásokban lakó (ergo szegényebb) bérlők rosszabbul járnak, míg a jobb lakásban lakó, magasabb jövedelmi bérlők jelentős összegeket spórolnak meg.

Ha pl valakinek a lakását a korábbi értékbecslés 400 ezer forintra becsülte fel négyzetméterenként és 0,3%-os bérleti díjat fizetett, akkor korábban 1200 forintot most maximum 800 forintot fog fizetni négyzetméterenként.

Ha viszont a lakást 260 ezer forint/nm-re becsülték és 0,1%-os bérleti díjat fizetett a bérlő akkor korábban 260 ft/nm bérleti díjat fizetett és most igencsak meg fog lepődni, ha 330 ft/nm bérleti díjról kap csekket jövő hónapban.

A kerületi vezetés tehát a szegénekkel fizetteti meg a középosztály helyzetbe hozását és tudatos, szegény-ellenes politikát folytat a Belvárosban is.

A vitában az időkeretemet kihasználva jeleztem az összes kifogást a testületi ülésen, azonban érdemi választ nem,csak mellébeszélést kaptam. Külön köszönet ellenzéki képviselőtársaimak, akik saját megmaradt időkeretüket is átadták nekem, hogy ki tudjam fejteni érveimet. Az előterjesztésben szerepelt, hogy a hivatal hatástanulmányt készített a jogszabály várható következményeiről. Természetesen kiderült, hogy ebből egy szó sem igaz, csak kötelező beleírni minden ilyen előterjesztésbe. Mi viszont készítettünk egy táblázatot LMP-s kollégákkal arról, hogy hogyan változik a lakbér mértéke a különböző négyzetméteráraknál, és kategóriáknál. Ezt a táblázatot felajánlottam az alpolgármesternek felhasználásra, és cserébe kértem a hatástanulmányt. Tipikus fideszes reakció erre az volt, hogy ez egy vicc. Viccnek tartották, hogy helyettük dolgozom és felmérem a rendelet lehetséges hatásait. Felvilágosítottuk őket, hogy az a vicc, hogy a beígért konzultáció helyett, sem bizottsági ülésen, sem a testületen nincs mód érdemi felvetésekre érdemi választ kapni és beígért konzultáció helyett a képviselői jogokat korlátozó SZMSZ miatt 5 percben kell egy ilyen nagy horderejű üggyel kapcsolatos összes érdemi észrevételt, majd a semmitmondó válaszokra a reakciókat is elmondani.

lakbersavok.jpg

Javasoltam, hogy vegyük le az előterjesztést a napirendről és beszéljük át a felmerült kérdéseket, mert ha most eg rossz rendeletet fogadunk el, azt később sokkal nehezebb lesz korrigálni, hiszen politikailag senki nem fogja felvállalni, hogy komolyabb lakbéremelést hajtson végre. Ha pedig a bérlakásszektor vesztesége tovább emelkedik, még nagyobb kedvvel fogja a fideszes vezetés elkótyavetyélni az ingatlanokat, mondván, hogy csak viszik a pénzt .

A javaslataim mindegyikét elutasították és rendeletet a képviselők - az ellenzéki képviselők kivételével - az eredeti formában fogadták el.

 

A második előterjesztés az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása volt, melynek lényege az volt, hogy mostantól nem kell friss értékbecslés az ingatlan, és ingó vagyontárgyak értékesítésénél, ha a korábbi értékbecslés az érvényességre hosszú határidőt állapít meg. Tehát ad abszurdum, ha az értékbecslő leírja, hogy a Deák tér 3. sz alatti iroda, melyet Sándor Zsoltnak szeretne eladni a Fideszes vezetés, (de az eladási folyamatot Steiner Pál képviselőtársammal szívós munkával megállítottuk https://www.facebook.com/lmpbelvaros/posts/1035930449792597) ér mondjuk 110 millió forintot és az értékbecslő vállalja, hogy 2 évíg fenntartja ezt a megállapítást. akkor, hiába alakul közben bárhogy az ingatlanpiac, mennek fel akár jelentősen az árak, nem kötelező új értékbecslést készíteni. Különösen furcsa ez annak fényében,hogy pl a bankok három hónapnál nem régebbi, de maximum hat hónapos értékbecslést fogadnak el. Ezt az előterjesztést ezért nem szavaztam meg.

 

Csipak ügy

Izgalmas volt a zárt ülés egy pontja, amely arról szólt, hogy a kerület felmondja, a Csipak Péter cégével kötött közterület használati szerződést a Deák Ferenc utcára. Mivel a zárt ülés tartalma már korábban kiszivárgott, a sajtó érdeklődését is felkeltette fel az eset. Mégiscsak furcsa, hogy a kerületi fideszes vezetéssel 1995 óta szoros viszonyt ápoló Csipak Péter egyszerre persona non grata lett. Pedig nem is olyan rég még úgy tűnt övé lesz a fél belváros, hiszen a terjeszkedő Fashion Street projekt mellett a kerületi vezetés támogatásával építhetett volna 60 méter magas plázát a város közepére, LINK, de Rogán Antal akkor is kitartott a vállalkozó mellett, amikor s belvárosi parkolási bevételekből luxusautót vásárolt magának

http://regi.epiteszforum.hu/node/16579

A hírek szerint a felső fideszes vezetéssel is jó viszonyt ápolt Csipak, aki Schmitt Pál főpolgármesteri kampányára ingyen bocsájtotta rendelkezésre Deák Ferenc utcai üzletét. valamint Rogán Antalt is kísérte a Budapest Szíve beruházás átadó ünnepségére. De mostanában rossz napok járnak a korábban milliárdos ingatlan vállakozóra, hiszen házát is árverezik

11268477_722ee12babe1562bd334d9973db55590_wm.jpg

http://index.hu/belfold/2016/03/12/csipak_peter_ingatlan_harmashatar-hegy/

Mindenesetre furcsa volt, ahogy egy huszáros rövidségű előterjesztésben a vezetés javaslatot tett a szerződés felmondására, arra hivatkozva, hogy a területen nem a megfelelő színvonalú események valósultak meg, illetve, hogy a helyszínt nem a vállalkozó szerződő cége hasznosítja.

A korábban rendkívül kedvező feltételekkel megkapott közterület feletti rendelkezés így visszaszállhat az önkormányzatra, ami mindenképpen jó dolog, noha már meg sem lett volna szabad kötni ilyen feltételekkel a megállapodást, amely 50 évre kizűrólagos használatba adta az utcát Csipak cégének. A szerződés alapján ugyanis 280 ft / nm bérleti díjat fizette a cég , de 40 millió forint összegig a csak a felét kellett megfizetni, illetve csak március és október közötti időszakra kellett fizetni a használt négyzetméterek után, viszont az egész évben hasznosíthatta a területet, Tehát pl az igen jól jövedelmező karácsonyi kitelepüléseket, aranyárban mért forralt borokat kínáló standok után az önkormányzat kasszájába nem folyt be pénz.

Ennek ellenére jó lett volna tisztán látni, hogy mikor és milyen felszólítások születtek az ügyben, mit vállalt annak idején a Fashion Street kialakításakor a vállalkozó és mi az ami teljesült belőle, illetve, hogy mi lesz a folyománya a szerződés felbontásának, mert hogy valószínűleg perre kerül sor. Kértünk is egy erre vonatkozó teljesebb előterjesztést. valamint magyarázatot arra, hogy hogyan mi a valódi oka a hirtelen pálfordulásnak, de zavart pillantásokon kívül érdemi választ nem sikerült kicsikarni a kérdéssel kapcsolatban és a fideszes képviselők leszavazták Steiner Pál erre vonatkozó és az LMP által is támogatott javaslatát.

Annyi még az ügyhöz, hogy a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem Csipak újította fel a Deák Ferenc utcát, hanem az önkormányzat, részben Csipak és részben a nagy szállodák szálltak bele az építkezésbe, de hogy pontosan milyen arányban, azt érdeklődésünk ellenére sem sikerült megtudni.

Az ügynek lett utóélete is: http://os.mti.hu/hirek/115524/a_lehet_mas_a_politika_part-lmp_kozlemenye

http://www.origo.hu/itthon/20160311-csipak-botrany-az-ellenzek-fideszes-belhaborut-emleget.html

Ezután már csak az a kérdés, hogy mikor jutnak hasonló következtetésre a hasonló konstrukcióban üzemeltetett Szent István téri és Arany János utca helyszínekkel kapcsolatban http://nol.hu/gazdasag/20140121-lipotvaros_titka_630_forintert-1439281

 

Kérdések interpellációk:

A kérdések, interpellációk között a Deák Ferenc utca környékén elszaporodott patkányokról kérdeztem a polgármestert, azaz, hogy mit kíván tenni az áldatlan állapotok felszámolására a kerület.

Válaszában a polgármester elismerte a jelenséget, és ígéretet tett arra, hogy egyrészt a főváros patkányirtó partnere a Bábolna Zrt közreműködését kéri, másrészt a városüzemeltetőt is bevonja a probléma megoldásába.

Másik kérdésem az óriáskerékhez kapcsolódott, mellyel kapcsolatban több lakossági panasz és kérdés is érkezett. Noha a polgármester úgy tájékoztatott minket, hogy a felállításába a kerületnek nincs beleszólása, javaslatot tettem arra, hogy járjon közbe a fővárosnál, hogy az újonnan felállítandó kerék a lehető legkevesebb területet foglalja el a parkból és akadályozzuk meg azt hogy sötét sarkok, takart részek alakuljanak ki a falak mentén, mert ezeket a helyeket nyilvános WC-nek fogják használni a park használói. Szentgyörgyvölgyi polgármester ígéretet tett arra, hogy a javaslatokat felveti a a fővárossal való tárgyalások során .

Harmadik kérdésemben a CEU elhíresült építkezése kapcsán hvg.hu/ingatlan/20151211_tuzfal_az_ablakban_ceu_lakasok

kérdeztem, hogy mennyire tartja rajta a kerület a szemét az építkezésen és mennyire mennek szabályosan a dolgok. A válaszban kielégítő módon tisztázódott, hogy az elhíresült ablak befalazás jogszerű volt, mert az ablak készült illegálisan tűzfalra, illetve, hogy a cikkeben felmerült vitás kérdéseket a CEU és az ügyben aktív lakók az önkormányzat közbenjárásával rendezték egymás között, így remélhetőleg nem alakul még egy olyan méltatlan helyzet mint a Molnár utcában  index.hu/belfold/2009/04/07/szabalyosan_falaztak_el_tobb_szaz_embert_az_otodik_keruletben/

Kit mi érdekel. Érdekes színes kis epizódja volt az azonnali kérdéseknek, amikor Juhász Péter kérdése Szentgyörgyvölgyi lakásával kapcsolatban kölcsönös drogosozásba torkollt Böröcz László alpolgármester és Juhász között.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://drotker.blog.hu/api/trackback/id/tr528507406

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.